SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

O společnosti

SÚS Královéhradeckého  kraje a.s. zahájila svoji činnost ke dni 1. dubna 2007. Společnost vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje příspěvkové organizace a jejím jediným akcionářem je Královéhradecký kraj.

SÚS Královéhradeckého kraje a.s. působí na celém území Královéhradeckého kraje, hlavní sídlo má v Hradci Králové a dále je organizačně členěna na 3 střediska, 15 cestmistrovství:      

 • Výrobní středisko západ – cestmistrovství Kopidlno, Nová Paka, Jičín, Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí, Trutnov
 • Výrobní středisko střed – cestmistrovství Hořice v Podkrkonoší, Nové Město u Chlumce nad Cidlinou, Jaroměř, Hradec Králové
 • Výrobní středisko východ – cestmistrovství Broumov, Náchod, Dobruška, Rokytnice v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou

    Společnost hospodaří s ročním obratem okolo 500 mil. Kč a zaměstnává téměř 350 zaměstnanců, z toho více než 250 zaměstnanců v dělnické profesi.
    Společnost je držitelem certifikátu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001: 2009, certifikátu dle ČSN OH SAS 18001:2008 a certifikátu dle ČSN EN ISO 14001:2005, politiky IMS.

Předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti společnosti je:

 • provádění zimní údržby, běžné letní údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství
 • provádění opatření k zajišťování bezpečnosti silničního provozu, např.:
  • odstraňování spadlých větví stromů, kamenů apod. z vozovky,
  • usměrňování dopravy na závadných úsecích,
  • vyznačování uzavírek nesjízdných úseků a jejich objížděk,
  • umísťování přenosných dopravních značek a zařízení a výměna poškozených či zcizených
 • zajišťování služeb spojených se správou a údržbou nemovitého majetku ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
  • zpracování podkladů pro zajištění a provádění služeb spojených se správou a údržbou nemovitého majetku, spočívající v zajištění požadavků a záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (např. provádění hlavní, mimořádné a běžné prohlídky silnic a mostů, podklady k vydávání stanovisek k připojování pozemních komunikací k silnicím, jednání se subjekty ve věcech týkajících se zvláštního užívání pozemních komunikací),
  • zajišťování přípravy a realizace staveb
  • zajišťování zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


   Další činnost společnost spočívá v provádění následujících činností:

 • silniční motorová doprava nákladní
 • údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • technické činnosti v dopravě
 • poskytování technických služeb


SÚS Královéhradeckého kraje a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2548.

Zakázky společnosti

Mezi největší smluvní partnery společnosti patří Královéhradecký kraj, pro který zajišťuje provádění zimní a běžné letní údržby silnic II. a III. třídy a služeb, spojených se správou a údržbou nemovitého majetku ve vlastnictví objednatele, a Ředitelství silnic a dálnic ČR, pro které zajišťuje provádění zimní a běžné letní údržby silnic I. třídy na území Královéhradeckého kraje.

Dále společnost realizuje celou řadu zakázek pro veřejné a soukromé investory

06.06.2016

Bleskové povodně 2016

Koncem května došlo na území Královéhradeckého kraje k několika živelným pohromám. V úterý 24. května se prohnalo tornádo Náchodskem, v Jaroměři a Dvoře Králové n. Labem…

více »

21.04.2016

Zimní údržba v Královéhradeckém kraji stála prozatím 148,5…

Zimní období, tak jako ho stanovuje zákon, skončilo posledním březnovým dnem a prozatímní účet za zimní údržbu v této době od listopadu 2015 do konce března 2016 činí 148,5…

více »

11.04.2016

Krajští silničáři se zapojili do projektu veřejně…

  Pětadvacet lidí, pro které není snadné nalézt práci, zaměstná SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Do projektu veřejně prospěšných prací, který podporuje obtížně umístitelné…

více »
Všechny novinky »

Nahoru